Bird Session

Zásuvková skriňa a komoda inšpirovaná sediacim kŕdľom vtákov na elektrickom vedení. Na interpretáciu myšlienky sú použité existujúce línie medzi zásuvkovými dielmi nábytku. Ambíciou bolo vytvoriť funkčný dekor. Úchytkou na otváranie zásuviek sa stali plasticky riešené siluety vtáčikov. Vtáčiky sú použité vo voľnej kompozícii, tematicky viazané na predelové čiary medzi jednotlivými zásuvkami, ktoré asociujú drôty elektrického vedenia.


Ocenená:

Talent designu 2010 – Hlavná cena, Zlín – Česká republika
Grand Prix Mobitex 2010 – Hlavná cena, Zlín – Česká republika
Kruhy na vode 2010 – Uznanie


Materiál:_MDF s povrchovou úpravou