CHICKs collection

A collection of six concrete artefacts serves as storage space, two nightstands and four additional storage units serving also as wall hangers. The collection is working with associations. It is forcing people to look for live animal features in geometrical shapes.

Kolekcia šiestich betónových prvkov slúži ako úložný priestor, dva nočné stolíky a štyri prídavné úložné priestory zároveň slúžia ako vešiaky na stene. Kolekcia pracuje s asociáciou. V štylizovaných geometrických tvaroch núti človeka hľadať črty živých zvierat.


Material_MDF with concrete surface finishing

Materiál_MDF, povrchová úprava betónom