Kaleidoscope

A commode creating an optical illusion bases on kaleidoscopic effect. It changes appearance with its surroundings and incites the viewer to interaction.

Komoda, vytvárajúca optickú ilúziu, založenú na kaleidoskopickom efekte. Mení svoj vzhľad podľa prostredia, v ktorom sa nachádza a pobáda diváka k interakcii.


Material_MDF with surface finishing, mirror

Materiál_MDF s povrchovou úpravou, zrkadlo