In or Out House_Bratislava

Site-specific interior installation for Galery of Ladislav Sutnar in Pilsen.
Large scale drawing.
Installation „In or Out House“ pulls viewers in optical illusion of two-dimensional houses in divided space. It works with imperfection of human perception. Right interpretation need a specific viewing angle. Lines, that at first seemed random, transform to a logical arrangement with movement of viewer in space. This way the spectator can be either inside the house or outside of it.

Site-specific inštalácia v exteriéri pre festival súčasného umenia Biela Noc.
Interaktívna priestorová kresba.
Správna interpretácia si vyžaduje špecifický uhol pohľadu. Putovaním diváka po priestore sa na prvý pohľad náhodné čiary transformujú tak, aby v konkrétnom bode dosiahli logické usporiadanie.


Material_self-adhesive foil

Materiál_čierna samolepiaca fólia


_2017


foto_archív autorky, Martina Nalevanková