rozHlas!

Co-author Ondrej Maksi


Light interactive installation.
Audiovisual installation created specifically for the Slovak Radio building, referencing radio and sound transmission. Oversized megaphone was enable to switch the usual roles – only for this time the radio was listening to its listeners. Visual aspects of the installation was reacting to tone and hight of voice of everyone, who will speak on the megaphone.

Svetelná interaktívna inštalácia.
Audiovizuálna inštalácia vytvorená pre budovu Slovenského rozhlasu. Obrovský megafón umiestnený před budovou umožnil na chvíľu vymeniť zaužívané roly – tento raz rozhlas počúval zvyčajne načúvajúce publikum. Vizuálne prvky inštalácie sa menia podľa podľa výšky a tónu hlasu každého, kto pristúpi k megafónu a nechá svoj hlas znieť.


_2017


foto_ archív autorky, Martina Cimermanová