ABOUT

Grung design – furniture and interior design, site-specific installations

GRUNG design brand has been set up by Jana Potiron (Nováková), who is a product designer working with fusion of design and art on a practical and theoretical level. Her work includes pieces from furniture elemets influenced by emotional perceptions, through site-specific installations in public or private spaces, to florist concepts.
Since 2009 Jana has been a member of a design collective ‘KEKS Design / Creative Lab’, which is made up of young designers in areas of product, interior and graphic design. Since 2014 Jana has been creating under her own brand GRUNG, focuGrand Prix Mobitexsed on furniture elements and site-specific design in Products, Art and  Flowers.

Grung design – nábytok a interiér, site-specific inštalácie

Značku štúdia GRUNG založila Jana Potiron (Nováková) ako produktová dizajnérka, ktorá pracuje s presahmi dizajnu do umenia v praktickej, ale aj teoretickej rovine. Jej tvorba obsahuje diela od nábytkových prvkov ovplyvnených emóciami, cez site-specific inštalácie vo verejnom aj súkromnom priestore, ako aj floristické koncepty.
Od roku 2009 je členkou dizajnérskeho zoskupenia KEKS Design/creative lab, ktoré je tvorené mladými dizajnérmi z oblasti produktového, interiérového a grafického dizajnu. Od roku 2014 tvorí pod vlastnou značkou GRUNG, so zameraním na autorské nábytkové prvky a site-specific dizajn v oblastiach Products, Art a Flowers podla zamerania projektov. Momentálne pôsobí na Fakulte Designu a umení Ladislava Sutnara v Plzni ako vedúca ateliéru Design nábytku a interiéru.


2014 – Doctor of Arts title in “Design: Application of art means of expression in product design”

2014 – Doktorandský titul v odbore dizajn „Uplatenie umeleckých výrazových prostriedkov v produktovom dizajne“


Awards
2012  Professor Halabala Prize: Special Mention – Category Furniture design Zvolen, Slovakia
2010  Design Talent competition 2012 First Prize Zlín, Czech Republic
2010  Grand Prix Mobitex First Prize Brno, Czech Republic
2010  “Kruhy na vode” (Rings in water) Special Mention free category Bratislava, Slovakia

Ocenenia
2012  Cena profesora Halabalu Uznanie Kategória Nábytkový dizajn Zvolen
2010  Talent Designu 2010 Hlavná cena Zlín
2010  Grand Prix Mobitex hlavná cena Brno
2010  Kruhy na vode Uznanie Voľnákategória Bratislava


Installations

2017  “rozHlas!“ – audiovisual installation for Slovak radio building – NuitBlanche – Bratislava, Slovakia
2017  “In or Out House Bratislava“ – Large scale drawing – NuitBlanche – Bratislava, Slovakia
2016  “In or Out House Plzeň“ –  Large scale drawing in interior – Pilsen, Czech republic

2013  “Welcome to Slovakia!” Fresh flower arrangement billboard NuitBlanche Košice, Slovakia
2013  “Skokan” Site-specific installation “Water returning to town” Košice, Slovakia
2012  “Living Structure” Light installation NuitBlanche  Košice, Slovakia

Inštalácie

2017  rozHlas! – audiovizuálna inštalácia – NuitBlanche – Bratislava, Slovensko
2017  In or Out House Bratislava – Interaktívna priestorová kresba v exteriéri – NuitBlanche – Bratislava, Slovensko
2016  In or Out House Plzeň –  Interaktívna priestorová kresba v interiéri – Plzeň, Česká republika

2013  Vitajte na Slovensku! Bilbord zo živých kvetov NuitBlanche Košice
2013  Skokan Site-specific inštalácia Návrat vody do mesta Košice
2012  Living structure Svetelná inštalácia NuitBlanche Košice

Uložit